បទកំរងកែវ

តើអ្នកធ្លាប់មើលរឿងសុវណ្ណហុងទេ? រឿងនេះមានយូរហើយតាំងពីមុនសម័យសង្រ្គាម ម្លេះ ដែល​មានលោកគុង សំអៀន សម្តែងក្នុងរឿងនេះផង។ ក្នុងវគ្គមួយនោះ តួរស្រី បានស្តីឲតួរប្រុសដោយ​សាតួរប្រុសចោតថាតួរស្រីក្បត់ ដោយមានជាពាក្យពីរឃ្លារ ដូចតទៅ៖

[…] ប្រុសនាលោកកី មិនទាន់ដឹងអី ថាស្រីគ្នាក្បត់។​ […]

 

[…] យី!​ អាងអី អាងសុំទោស ទំរាំដឹងខ្លួនខុស តើនារីប៉ុន្មាននាក់ទៅហើយដែលបាន បាត់បង់ជីវិត ដោយសាខ្លួននោះ។ […]

 (ដកស្រង់ចេញពីរឿងសុវណ្ណហុង)

 

តើអ្នកមានបទកំរងកែវអ្វីទេ? ផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកចង់បោះពុម្ភផ្សាយ ឫបើអ្នក ចង់ដាក់ចូលក្នុងផ្នែកមតិ ក៏បានដែរ។


Advertisements