សេកសារិកា

តើអ្នកធ្លាប់អានរឿងសេកសារិកាទេ?​ រឿងនេះពិសេសណាស់ ត្រង់ អ្នកនិពន្ធចេះ ឆ្នៃ ឲសត្វសេក​ និង សារិកាស្រលាញ់គ្នា ហើយពួកគេ ចេះប្រើពាក្យផ្តោះផ្តងគ្នា យ៉ាង ផ្អែមល្ហែមទៀតផង។ មើល កំណាព្យ បីល្បះនេះ ដែលខ្ញុំបានដកស្រងដូច មាននៅ ខាងក្រោម៖

 

[…]

មើលវាលធំធេងរេងរលឺក                    មើលទឹករលករលាមសាយ

មើលដីដីដុះវែងអន្លាយ                       មើលមេឃខ្ពស់ឆ្ងាយដូចឆ្ងាយស្រី។

[…]

ប្អូនអើយប្អូនស្ងួននួនថ្លើមចិត្ត                អាណិតបងចុះណាសារិកា

សូមអូនហារមាត់មកវាចារ                    នឹងបងតិចរ៉ាកុំបីស្ងាត់។

បំណាច់ចំណង់បងមកដល់                   នាឋានមណ្ឌលប្អូនស្រីរ័ត្ន

ចង់លឺពាក្យប្អូនបានមួយម៉ាត់                 សូមអូនសារសព្ទសងវាចារ។
 

                           (ដកស្រង់ចេញពីរឿងសេកសារិកា)

 

Advertisements